Vietnam Stock Picking Forum for FPros

Welcome to Vietnam Stock Picking Forum for FPros

Threads with new posts

15 threads with latest posts (from all forums)
     TJC - Doanh nghiệp nhỏ nhưng hiệu quả và tiềm năng nhất ngành vận tải biển
         Started by: Hungssi | Last post by: AlphaBeta | Reply: 7 | View: 60'
     Theo dõi khả năng MSCI nâng hạng thị trường VN từ Frontier -> Emerging market
         Started by: AlphaBeta | Last post by: AlphaBeta | Reply: 0 | View: 9'
     BCC -triển vọng thu nhập tài chính đột biến nhờ xu hướng giá EUR
         Started by: LamMon | Last post by: AlphaBeta | Reply: 1 | View: 37'
     Stock selection for defensive investors
         Started by: AlphaBeta | Last post by: AlphaBeta | Reply: 0 | View: 31'
     Cơ hội lớn từ nhóm cổ phiếu BĐS đang chuyển mình
         Started by: minhhieu | Last post by: minhhieu | Reply: 0 | View: 67'
     CK APEC: Chuyên viên Phân tích Đầu tư - tại Hà Nội
         Started by: minhhieu | Last post by: minhhieu | Reply: 0 | View: 24'
     HT1 - Biên LNG quay lại mức cao
         Started by: LamMon | Last post by: LamMon | Reply: 0 | View: 26'
     HDG - quỹ đất sạch lớn, các dự án vị trí đẹp, tiềm năng ghi nhận doanh thu đột biến
         Started by: LamMon | Last post by: LamMon | Reply: 0 | View: 46'
     HVG - nhiều yếu tố mới cần được theo dõi
         Started by: LamMon | Last post by: LamMon | Reply: 0 | View: 32'
     VPH - Thanh khoản cải thiện, theo dõi tiến độ chuyển nhượng các dự án
         Started by: LamMon | Last post by: LamMon | Reply: 0 | View: 22'
     Invest Like Stock Picking Legend Peter Lynch by Ryan Barnes
         Started by: AlphaBeta | Last post by: AlphaBeta | Reply: 0 | View: 34'
     FPT - triển vọng đang sáng dần từ mảng toàn cầu hóa và mảng phân phối - bán lẻ
         Started by: AlphaBeta | Last post by: AlphaBeta | Reply: 0 | View: 9'
     MUA với cổ phiếu DXG, giá mục tiêu 20 trong 2014
         Started by: AlphaBeta | Last post by: AlphaBeta | Reply: 0 | View: 0'
     MUA với cổ phiếu DXG, giá mục tiêu 20 trong 2014
         Started by: AlphaBeta | Last post by: AlphaBeta | Reply: 0 | View: 72'
     CVT - triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ trong 2014-2015
         Started by: LamMon | Last post by: LamMon | Reply: 0 | View: 40'


 1. Stock picking ideas/Sector views (login required) Threads / Posts  Last Post

  Exchange of stock picking ideas and commentary on potential stocks and sectors (closed forums exclusively for investment managers & investment analysts only)

  1. VIC, HDG, DIG, DXG, BCI, NLG, VPH, KDH, NTL, SJS,...

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 7
   • Posts: 7
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 0
   • Posts: 0

   Last Post:

   Never
  3. HPG, HSG, NKG,...

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 1
   • Posts: 1
  4. Xi măng, gạch lát,.. (cement, ceramics, granite,..)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 5
   • Posts: 6
  5. GAS, PVD, PVS, PVC, PXS, PGS,....

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 0
   • Posts: 0

   Last Post:

   Never
  6. ABT, ACL, AGF, BBC, BHS, CAN, FMC, HNM, HVG, ICF, IFS, KDC, LAF, NKD, NSC, SAF, SGC, SJ1, SSC, TAC, TS4, VNM

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 1
   • Posts: 1
  7. PPC, VSH, BTP, NBP, KHP

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 0
   • Posts: 0

   Last Post:

   Never
  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 0
   • Posts: 0

   Last Post:

   Never
  9. Investing ideas on stocks of other sectors, or just in case you are not sure about which sectors

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 2
   • Posts: 9
 2. FPro training room (login required) Threads / Posts  Last Post

  For FPro members to share interesting stuff on equity investment/analysis

  1. To share your investing/stock-picking methodology, or recommend interesting articles/books/movies on investing.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 2
   • Posts: 2
  2. Stuff on financial analysis, valuation, competitive analysis,..

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 20
   • Posts: 21
 3. Job Advertisements Threads / Posts  Last Post

  To post job ads related to equity research analysts, investment analysts, portfolio managers, investment managers,.. in Vietnam

  1. For recruiters to post positions in Hanoi

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 1
   • Posts: 1
  2. For recruiters to post positions in HCMC

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 0
   • Posts: 0

   Last Post:

   Never