Quotes 1 Quotes 2 Quotes 3 Quotes 4 Quotes 5 Quotes 6 Quotes 7 Quotes 8 Quotes 9 Quotes 10 Quotes 11

Vietnam Stock Picking Forum for FPros

Welcome to Vietnam Stock Picking Forum for FPros

Threads with new posts

Threads with new post from all forums
     PVB - Tích lũy cho sự bùng nổ
         Started by: Dynamicsfund | Last post by: thanhvcsc | Reply: 1 | View: 35'
     Phương pháp đầu tư của Warren Buffett
         Started by: AlphaBeta | Last post by: AlphaBeta | Reply: 1 | View: 26'
     Earnings Quality - đánh giá chất lượng tăng trưởng thu nhập của DN
         Started by: AlphaBeta | Last post by: AlphaBeta | Reply: 0 | View: 15'
     Evaluating management - đánh giá ban lãnh đạo DN
         Started by: AlphaBeta | Last post by: AlphaBeta | Reply: 0 | View: 15'
     Analyzing competitive position (economic moat) - phân tích lợi thế cạnh tranh của DN
         Started by: AlphaBeta | Last post by: AlphaBeta | Reply: 0 | View: 22'
     Economic Moats - lợi thế cạnh tranh bền vững
         Started by: AlphaBeta | Last post by: Mummy87 | Reply: 1 | View: 63'
     Analyzing sales - phân tích doanh thu
         Started by: AlphaBeta | Last post by: AlphaBeta | Reply: 0 | View: 26'
     Fair Value Uncertainty Rating
         Started by: AlphaBeta | Last post by: AlphaBeta | Reply: 0 | View: 34'
     CVT - Triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ trong 2014-2015-2016
         Started by: LamMon | Last post by: minhhieu | Reply: 8 | View: 188'
     HPG - Cổ phiếu tăng trưởng phù hợp cho đầu tư dài hạn
         Started by: AlphaBeta | Last post by: ngocanh | Reply: 2 | View: 83'
     Lịch Sử Thị Trường BĐS VN
         Started by: AlphaBeta | Last post by: AlphaBeta | Reply: 1 | View: 44'
     TNG - triển vọng kinh doanh khởi sắc và định giá hấp dẫn
         Started by: minhhieu | Last post by: Dynamicsfund | Reply: 1 | View: 47'
     Thị trường BĐS trong Q3 tiếp tục có những dấu hiệu tích cực
         Started by: minhhieu | Last post by: Hungcfa | Reply: 1 | View: 31'
     DQC - Tiềm năng tăng trưởng.
         Started by: Dynamicsfund | Last post by: Dynamicsfund | Reply: 6 | View: 79'
     TJC - Doanh nghiệp nhỏ nhưng hiệu quả và tiềm năng nhất ngành vận tải biển
         Started by: Hungcfa | Last post by: LamMon | Reply: 10 | View: 187'
     Pxi
         Started by: conghoan | Last post by: Hungcfa | Reply: 1 | View: 44'
     REE - Cổ phiếu phù hợp với chiến lược đầu tư giá trị
         Started by: Hungcfa | Last post by: Hungcfa | Reply: 0 | View: 65'
     BCC -triển vọng thu nhập tài chính đột biến nhờ xu hướng giá EUR
         Started by: LamMon | Last post by: LamMon | Reply: 2 | View: 89'
     FPT - triển vọng đang sáng dần từ mảng toàn cầu hóa và mảng phân phối - bán lẻ
         Started by: AlphaBeta | Last post by: LamMon | Reply: 2 | View: 106'
     MUA với cổ phiếu DXG, giá mục tiêu 20 trong 2014
         Started by: AlphaBeta | Last post by: LamMon | Reply: 1 | View: 137'


 1. Stock picking ideas/Sector views (login required) Threads / Posts  Last Post

  Exchange of stock picking ideas and commentary on potential stocks and sectors (closed forums exclusively for investment managers & investment analysts only)

  1. VIC, HDG, DIG, DXG, BCI, NLG, VPH, KDH, NTL, SJS,...

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 9
   • Posts: 16
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 0
   • Posts: 0

   Last Post:

   Never
  3. HPG, HSG, NKG,...

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 2
   • Posts: 5
  4. Xi măng, gạch lát,.. (cement, ceramics, granite,..)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 4
   • Posts: 14
  5. GAS, PVD, PVS, PVC, PXS, PGS,....

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 1
   • Posts: 2
  6. ABT, ACL, AGF, BBC, BHS, CAN, FMC, HNM, HVG, ICF, IFS, KDC, LAF, NKD, NSC, SAF, SGC, SJ1, SSC, TAC, TS4, VNM

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 1
   • Posts: 1
  7. REE, PPC, VSH, BTP, NBP, KHP

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 1
   • Posts: 1
  8. FPT, CMG, ELC, CMT, ONE, SGT, TST

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 1
   • Posts: 3
  9. Investing ideas on stocks of other sectors, or just in case you are not sure about which sectors

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 3
   • Posts: 20
 2. FPro training room (login required) Threads / Posts  Last Post

  For FPro members to share interesting stuff on equity investment/analysis

  1. To share your investing/stock-picking methodology, or recommend interesting articles/books/movies on investing.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 5
   • Posts: 7
  2. Stuff on financial analysis, valuation, competitive analysis,..

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 24
   • Posts: 25
 3. Job Advertisements Threads / Posts  Last Post

  To post job ads related to equity research/investment positions.. in Vietnam

  1. For recruiters to post positions in Hanoi

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 2
   • Posts: 2
  2. For recruiters to post positions in HCMC

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 1
   • Posts: 1